Vil du adoptere en Hestenshaab hest?

Vi stiller en del krav, men det er alt sammen for hestenes skyld.