Vil du købe en hest gennem vores videreformidlingsprogram?

Vi stiller en del krav, men det er alt sammen for hestenes skyld.