Mindestenen

De fantastiske heste, som vi måtte tage afsked med – men som er savnet hver dag.